no-fysik tefy sid 25

1, Vad är 2N och  6N?
Det är 8N

2,Vad händer när två krafter som är riktade åt rakt motsatt håll?
Svar:De ersätts med en kraft som är lika stor som skillnaden mellan kraften.

skilja mellan massa och tyngd 23 februari 2010

1, Hur stor tyngd har ett föremål?
a, 1N
b, 0,5 N
c, 50 N

2, Hur stor massa har ettföremål med tyngd?
a, 200g
b, 1 kg
c, 45 kg

3, Hur mycket vägerett föremål med tyngeden 500 N?
50 kg

4, Hur stor är jordens dragningskraft på föremål med massa:
a,
60 N b, 3000 N C,100 N

5, En austronut känner sig lättare an vad gjorde innan månresan startade. Beror det på att masssan eller tyngden har minskat?
Ja

6, Hur stor är månens dragnings kraft jämför med jordens?
Det är en sjätte del mindre.
7, Sofia väger 48 kg. Hur stor är hennes:
a, dragningkrsft
48
b, tyngd
480 N

8,Om Sofia blir astrounaut och åker till månen,hur stor blir hennes?

a,massa
48
b, tyngd 60 N

9, Ett föremål har tyngden 5 N på månen, hur stor är föremålets:

a, tyngd
30
b,massa på jorden 3N

NO-labboratorie 16 februari 2010

Pendeln

Det tar 7,66 sekunder. Repet är långt.

längd:    massa:      tid:
63 cm   100 gram  1,7 sek
63        200            1,5
63         300           1,3
63         400            1,7
42          100            1,1
42           200            1,2
42            300            1,1
42            400             1.1
28            100             1
28             200            1
28             300             1
28              400            0,87


no fysik sid 25

1,Vad är 2 N & 6N
Svar
:Det är 8 N.

Så fungerar friktion 9 februari 2010


Hypotes
Jag tror att lådan komer att ha ganska bra friktion.

Upgift B
låda = dålig friktion 0 N
låda + 4 vikter 400 g = ganska bra friktion 0,5 N
låda + 5 vikter 500 g = ganska bra friktion 0,9 N
låda + 6 vikter 600 g = ganska bra friktion 1 N
låda + 7 vikter 700 g = ganska bra friktion 1,1 N
låda + 8 vikter 800 g = ganska bra friktion 1,2 N
låda + 9 vikter 900 g = ganska bra friktion 1,5 N

Upgift f
Det är en annan friktion om man drar lådan på en matta då är fritionen bra. Men om man drar den på golvet är friktionen dålig.

fysik no 4/2 2010

Rcer bilen
Racer bilen tappar friktion och den börjar halka. Altså friktionen är låg.


tyngd krafter på mnen 3 February 2010

100 gram på monen har massan 3 cm

100 gram på jorden är massan 12 cm


Slutsats: Tyngden är tyngre på jorden och så är dragnings kraften också så.

Tyngd Punkten No-laboratorie 2 february 2010

Vi la in et gem på ett stativ och sen satte vi fast en kartong och hängde ett snörre och en tyngd och såg hur sträcket går. Vi gjorde det på två hörn. och sen gjorde vi sträck så att de två linjerna korsar varandra. Och sen kan vi se vad tyngd punkkten ligger.


youtub film


youtub film


youtub film


youtub film


RSS 2.0