Dnva socker svar

Man måste kunna upprepa olika expriment för att man ska se om mätningarana stämmer.
Diagram är viktiga för att  se hur mätningarna ser ut.
En Variabel är Variabel är saker som man kan mäta.
Vi har mätt tid.
Tiden
Emperi är vetenskapet om verkligheten.


en egen socker labb omar,ihab,kalle

Vi ska lägga socker i en bägare med vatten och sen värma upp vattnet med sockret.

Det vita sockret smälte på 1 min.
 
Det svarta sockret smälte på 2 min 57 s.

Vattnet kockar på 3 minuter.

Som varmast var vattnet 100 grader.

Slutsats:
Det som vi har lärt oss det här labbet är det svarta sockret är tröggare på att lösa sig och att det vita är snabbare på att lösa sig.

Socker med vatten 23/3 2010 Omar&Ihab

Först fick varje grupp vatten i en bäggare och sen fick vi socker bitar men vi fick kallt vatten, Så det var fusk för Håkan hade haft varmt vatten i sin bägare.Och om man skulle bli klar med blandningen först så han vann.


Sen fick vi medel vatten och vi skulle ta tid och titta på värmen med en termometer vi hade 40 grader och 100 ml vatten. Det tog 30 sekunder sen la vi inmätningarna men vi knnde inte lägga in Diagramet i Bloggen.

Syftet med de här var att vi skulle se om kallt vatten är dåligare än varmt. Så varje grupp hade en sorts tempratur. Det fanns några somm hade iskallt,kallt,medelvatten och Jätte varmt.

Vårt diagram


laboration 16/3 2010 Sand och Salt

Upgift:
Vi skulle ta i sär saltet från sanden!

Hypotes:
Vi tror att vi ska lägga vatten på de två ämnerna och sen kommer saltet sjunka och sanden flytter.

Genomförande:
Vi la i sanden och saltet i en skål och sen la vi i vatten. och sen flöt sanden och saltet var på botten.

Slutsats:
Det gick bra för att sanden flöt och vi lyckades.


bloggar som vi ska skriva om

Det två bloggarna är tråkiga för att de e tjejiga

slut

NO-Labb 6 mars grupp omar,ihab

Jag sprang 1 meter
och tiden var 51 hundradelar
Hastigheten var 1,96


Jag sprang 2 meter
och tiden var 95 hundradelar
Hastighet 2,11

Slutsats:
Vi sprang en metter och mätte tid och hastighet sen så delade vi längd och sträcka och vi fick hastigheten.

RSS 2.0