koldioxid (instuderingsfrågor)

Vad menas med oxider?
Oxider är kemiska föreningar där syreatomerna sitter ihap med ett annat atom slag.

Ge exempel på oxider i luften.
koloxider,kväveoxider och svaveloxider.

Vad menas med förbränning?
När något ämne brinner sätts ämnets atomer ihop med syre atomer och de kallas förbränning.

Ge exempel på några tillfällen när det bildas koldioxid.
Om det finns gott om syre vid en förbränning får varje kolatom två syre atomer och om två syreatomer och en kolatom blir till en molekyl så blir det koldioxid.

Vad är fotosyntes?
När växter andas in så andas den koldioxid de som växterna vill ha av koldioxiden är kolatomerna och när de tar kolatomerna så bildas syre. och denna reaktion kallas fotosyntes.

Varför ökar koldioxid halten i atmosfären och vad kan de leda till?
För att vi människor har använt bilar flygplan och huggit mycket skog så det finns inte så många växter som tar hand om koldioxiden och koldioxid innehåller värme när det blir för mycket koldioxid i atmosfären blir det klimatförändringar.

Vad är biobränsle och varför är det bra?
Biobränsle är te.x ved,alkohol eller gas  och de tillvärkas fån träd och det är bra för att det släpper inte koldioxid.

När Markus körde 20 mil med sin nya bil gick det åt 12 liter bensin. Bensinen vägde 9 kg. Vägde avgaserna från bilen lika mycket, mer eller mindre?
Mindre

4.3 kemi Ädelgaser (instuderingsfrågor)

1, Vad heter de fyra vanligaste ädelgaserna?
Helium,Neon,Argon och Krypton.

2,Vad menas med att ädelgaserna är "ädla"?
De kan inte bidra med kemiska föreningar eller kemiska reaktioner.

3,Berätta om tre saker man använder ädelgaser till.
Man kan änvända de till att använda som belysning till Neonljus,som gas i en glödlampa och de kan användas som skyddsgaser.

4,Vad menas med skyddsgaser? Kan du själv komma på några tilfällen när de kan vara användbara?
Skyddsgaser är i vägen som ett skydd så att inte fel ämne kan reagera med varandra. De används som skydd när vissa ämnen inte tål kväve eller syre och när man ska komma på läkemedel.

RSS 2.0