4.2 instuderings frågor

1,Beskriv osonmolekylen.Vad har den för molekylformel?
Det är 3 syre atomer som  sitter i hop, Molekylformeln är O3.

2,Vad används freoner till?
freoner används till drivgas i sprayburkar och som kylämne.

3,Hur bildas marknära ozon och hur påverkar det oss?
Det blir marknära ozon när solen skiner på avgaser från bilen.

4,Vad är ozonskiktet och varför ar det så viktigt?
Ozon skiktet skyddar oss från uv-strålning det är osynlig strålning som kommer från solen, Ozonskiktet räddar oss från denna strålning och det är bra för att det gör så att människor kan få hudcancer.

5, Varför har ozonskiktet bivit tunnare?
Det finns en gas som heter freoner som förstör ozonsiktet.

6, Berätta hur ozonbalansen uppkommer?
När soljus träffar syre molekyler blir det två atomer sen letar atom en efter en annan syremolekyl  och då blir det ozon men ozon molekyler kan kroka och dela upp siig igen och blir tre syre molekyler.


Ett försök med värmeljus

Material
bägare,tänstickor och ljus.

Hypotes

Jag tror att ljuset slocknar när man lägger över bägaren upp och ner över ljuset. Det slocknar för att eld behöver syre och så småning om så tar syret slut i bägaren och ljuset slocknar. Det är därför man ska stänga alla dörrar och fönster när det brinner.

Genomförande
Jag tog tänsticka och tände den sedan lade jag elden på ljuset så att ljuset började brinna sedan lade jag bägaren över älden och väntade.

Resultat
Elden slocknade när jag lade över bägaren över ljuset.

Slutsats
När man stänger elden släcks den för att elden behöver syre.

labb rapport om Håkans labb av Omar och Egil!

Material
en stor glas-bägare,en liten trä bit och en liten bägare.

Genomförande
vi tog och fyllde den stora glasbägarn med vatten och sen så lade vi trä biten i vattnet sen så tar vi den lilla bägar över trä bitten och ser vad som händer.

resultat
När vi lade över den lilla bägaren över träbiten så trycktes den ner.

Slutsats
Det finns luft tryck i den lilla bägaren som trycker ner träbiten till botten för att trycket ökar mot trä biten

Instuderings frågor sid.54-57

1,Ge exempel på fyra gaser i luften och ungefär hur mycket det finns av dem.
kväve 78%,syre 21%,ädelgaser 0,93%,koldioxid 0,04%

2,Vilken gas finns det mest av i luften?
Det finns kväve mest i luften.

3,Hur stor del av luften är syre?
Det finns 21% syre i luften.

4,Ungefär på vilken höjd tar atmosfären slut?
Det är 10 mil upp i luften.

5,Vad menas med att luften är tunnare på hög höjd?
Det finns mindre molekyler ju högre upp man kommer, Så att det inte finns mycket syre, Det blir mindre molekyler för att molekyler är tunga.

6,Hur kan du ta reda på om en gas är ren syrgas?
man kan ta en glödande pinne och lägga den i en bägare och se om det flammar, Om det flammar finns det mycket syre.

7,Hur ser molekylerna och molekul forerna ut för syre och kväve?
Det har två stycken atomer, Och Molekylformen för kväve är N2, Och molekylformen för syre är O2.

8,Ge några exempel på vad vi använder syrgas och kvävegas till?
Kväve används till att släcka äld och syrgas används när man är väldigt sjuk och behöver syre.

9,Hur gör man för att separerar de olika gaserna i luften?
Man kan göra gaserna flytande för att kunna separera dem.

10,På vilket sätt tror du det skulle vara annorlunda på jorden om luften bestod av 100%syre?
Allting skulle börja brinna om det skullekomma eld på något.

Längd tabbellen


teknik läxa 1 om mediawiki (Egen fråga)

1, Hur gör man att en text blir med kursiv stil med WikiML?
Man gör dubbla appostrofer innan ordet/frasan och efter då blir det kursiv stil.

2,Hur gör man så att ett ord i WikiML blir med fet stil?
Man omger ordet/frasan med tre dubbla appostrofer innan och efter ordet/frasan.

3,Hur gör man så att ett ord med WikiML blir fet stil och kursivt still sammtidigt?
Man omger ordet/frasan med fem dubbla appostrofer innan och efter.

Detta var mina egna frågor som jag har tagit ur denna sida där man kan lära sig om wikimedia klicka här för att se denna sida:)

matte diagram uppgift 1-4

uppgift 1uppgift 2

uppgift 3
uppgift 4


RSS 2.0