Labb rapport 1 & 2

Labb 1

Material:
Bägare och vatten

Hypotes
Det blir bubblor i vattnet

Genomförande

Jag hällde vatten i en bägare och lät den stå.

Resultat

När man låter vatten stå så bildas bubblor under vatten ytan.

Labb 2

Material

bägare,vatten och värme platta

Hypotes

Vattnet börjar koka och det bildas vatten ånga

Genomförande

Jag tog en bägare med vatten och la den på värmeplattan

Resultat
När man lägger vatten på en värme platta så börjar det koka och det bildas bubblor som sprängs vid vattenytan.
Kemi: frågor sid.86

1.svar: vatten gas
2.svar:Den är osynlig
3.svar:av slumpen , molekylen åker upp av slumpen.
4.svar: 1.vattnet avdunstas,2. det blir moln ,3. molnet stiger , 4 . det regnar ,5. vattnet rinner tillbaks till samma ställe.
5.För att växter tar vatten och bildar socker till äppelträd ,sen äter vi dinosauriana och vattenmolekyler kommer ut ur de, men inte samma molekyl!
H.svar För att det finns så myket saltvatten som ''tar'' sockervattnet

Kemi : Vatten kap. 5.2 sid 83

1,Vad är molekylfomeln för vatten?
H2O
2,Vid vilken temperatur är vatten som tyngst?
Vatten är som tyngst vid +4 grader celsius.
3,Varför flyter is och vad har det för betydelse på jorden?
För att 1 liter is väger mindre än 1 liter flytand vatten och i is ligger vattenmolekylerna i ett glesare mönster. Om is inte var lättare än vatten skulle kanske alla sjöar från botten och upp till ytan bli is och då dör fiskar.
4,Vad menas med ytspänning och hur märker vi av den?
Ytspänning håller molekylerna så att de inte flyger bort och vatten har extra stark ytspänning. Man kan se ytspänningen te.x om en kran droppar så samlas vattnet på sidan och faller sedan som en stro droppe tack vare ytspänningen.
5,Förklara vad som menas med vattnets värmekapacitet.
Te.x vatten har hög värmekapacitet dvs att det tar långtid för den att bli varm så ibland är det varmare i vattnet än i luften.
6,Berätta hur vatten kommer upp från djupt i marken till växternas blad.
Det är kapillärkraften som drar upp vattnet till växterna så desto smalare en spricka är desto högre kommer vattnet upp.

Kalkvatten och brinande ljus

Grupp: Bella & Omar !

Hypotes:
ljuset slacks och stannar på botten.

Material:
ljus,bägare,kalkvatten och tändstickor

Inget ljus funkade så vi kan inte göra expromentet....'
koldioxid (instuderingsfrågor)

Vad menas med oxider?
Oxider är kemiska föreningar där syreatomerna sitter ihap med ett annat atom slag.

Ge exempel på oxider i luften.
koloxider,kväveoxider och svaveloxider.

Vad menas med förbränning?
När något ämne brinner sätts ämnets atomer ihop med syre atomer och de kallas förbränning.

Ge exempel på några tillfällen när det bildas koldioxid.
Om det finns gott om syre vid en förbränning får varje kolatom två syre atomer och om två syreatomer och en kolatom blir till en molekyl så blir det koldioxid.

Vad är fotosyntes?
När växter andas in så andas den koldioxid de som växterna vill ha av koldioxiden är kolatomerna och när de tar kolatomerna så bildas syre. och denna reaktion kallas fotosyntes.

Varför ökar koldioxid halten i atmosfären och vad kan de leda till?
För att vi människor har använt bilar flygplan och huggit mycket skog så det finns inte så många växter som tar hand om koldioxiden och koldioxid innehåller värme när det blir för mycket koldioxid i atmosfären blir det klimatförändringar.

Vad är biobränsle och varför är det bra?
Biobränsle är te.x ved,alkohol eller gas  och de tillvärkas fån träd och det är bra för att det släpper inte koldioxid.

När Markus körde 20 mil med sin nya bil gick det åt 12 liter bensin. Bensinen vägde 9 kg. Vägde avgaserna från bilen lika mycket, mer eller mindre?
Mindre

4.3 kemi Ädelgaser (instuderingsfrågor)

1, Vad heter de fyra vanligaste ädelgaserna?
Helium,Neon,Argon och Krypton.

2,Vad menas med att ädelgaserna är "ädla"?
De kan inte bidra med kemiska föreningar eller kemiska reaktioner.

3,Berätta om tre saker man använder ädelgaser till.
Man kan änvända de till att använda som belysning till Neonljus,som gas i en glödlampa och de kan användas som skyddsgaser.

4,Vad menas med skyddsgaser? Kan du själv komma på några tilfällen när de kan vara användbara?
Skyddsgaser är i vägen som ett skydd så att inte fel ämne kan reagera med varandra. De används som skydd när vissa ämnen inte tål kväve eller syre och när man ska komma på läkemedel.

4.2 instuderings frågor

1,Beskriv osonmolekylen.Vad har den för molekylformel?
Det är 3 syre atomer som  sitter i hop, Molekylformeln är O3.

2,Vad används freoner till?
freoner används till drivgas i sprayburkar och som kylämne.

3,Hur bildas marknära ozon och hur påverkar det oss?
Det blir marknära ozon när solen skiner på avgaser från bilen.

4,Vad är ozonskiktet och varför ar det så viktigt?
Ozon skiktet skyddar oss från uv-strålning det är osynlig strålning som kommer från solen, Ozonskiktet räddar oss från denna strålning och det är bra för att det gör så att människor kan få hudcancer.

5, Varför har ozonskiktet bivit tunnare?
Det finns en gas som heter freoner som förstör ozonsiktet.

6, Berätta hur ozonbalansen uppkommer?
När soljus träffar syre molekyler blir det två atomer sen letar atom en efter en annan syremolekyl  och då blir det ozon men ozon molekyler kan kroka och dela upp siig igen och blir tre syre molekyler.


Ett försök med värmeljus

Material
bägare,tänstickor och ljus.

Hypotes

Jag tror att ljuset slocknar när man lägger över bägaren upp och ner över ljuset. Det slocknar för att eld behöver syre och så småning om så tar syret slut i bägaren och ljuset slocknar. Det är därför man ska stänga alla dörrar och fönster när det brinner.

Genomförande
Jag tog tänsticka och tände den sedan lade jag elden på ljuset så att ljuset började brinna sedan lade jag bägaren över älden och väntade.

Resultat
Elden slocknade när jag lade över bägaren över ljuset.

Slutsats
När man stänger elden släcks den för att elden behöver syre.

labb rapport om Håkans labb av Omar och Egil!

Material
en stor glas-bägare,en liten trä bit och en liten bägare.

Genomförande
vi tog och fyllde den stora glasbägarn med vatten och sen så lade vi trä biten i vattnet sen så tar vi den lilla bägar över trä bitten och ser vad som händer.

resultat
När vi lade över den lilla bägaren över träbiten så trycktes den ner.

Slutsats
Det finns luft tryck i den lilla bägaren som trycker ner träbiten till botten för att trycket ökar mot trä biten

Instuderings frågor sid.54-57

1,Ge exempel på fyra gaser i luften och ungefär hur mycket det finns av dem.
kväve 78%,syre 21%,ädelgaser 0,93%,koldioxid 0,04%

2,Vilken gas finns det mest av i luften?
Det finns kväve mest i luften.

3,Hur stor del av luften är syre?
Det finns 21% syre i luften.

4,Ungefär på vilken höjd tar atmosfären slut?
Det är 10 mil upp i luften.

5,Vad menas med att luften är tunnare på hög höjd?
Det finns mindre molekyler ju högre upp man kommer, Så att det inte finns mycket syre, Det blir mindre molekyler för att molekyler är tunga.

6,Hur kan du ta reda på om en gas är ren syrgas?
man kan ta en glödande pinne och lägga den i en bägare och se om det flammar, Om det flammar finns det mycket syre.

7,Hur ser molekylerna och molekul forerna ut för syre och kväve?
Det har två stycken atomer, Och Molekylformen för kväve är N2, Och molekylformen för syre är O2.

8,Ge några exempel på vad vi använder syrgas och kvävegas till?
Kväve används till att släcka äld och syrgas används när man är väldigt sjuk och behöver syre.

9,Hur gör man för att separerar de olika gaserna i luften?
Man kan göra gaserna flytande för att kunna separera dem.

10,På vilket sätt tror du det skulle vara annorlunda på jorden om luften bestod av 100%syre?
Allting skulle börja brinna om det skullekomma eld på något.

Längd tabbellen


teknik läxa 1 om mediawiki (Egen fråga)

1, Hur gör man att en text blir med kursiv stil med WikiML?
Man gör dubbla appostrofer innan ordet/frasan och efter då blir det kursiv stil.

2,Hur gör man så att ett ord i WikiML blir med fet stil?
Man omger ordet/frasan med tre dubbla appostrofer innan och efter ordet/frasan.

3,Hur gör man så att ett ord med WikiML blir fet stil och kursivt still sammtidigt?
Man omger ordet/frasan med fem dubbla appostrofer innan och efter.

Detta var mina egna frågor som jag har tagit ur denna sida där man kan lära sig om wikimedia klicka här för att se denna sida:)

matte diagram uppgift 1-4

uppgift 1uppgift 2

uppgift 3
uppgift 4


Frågor från Fysik Lpo (gråa boken) Tryck sid. 79-82

144, I vår vardag träffar vi på ordet tryck i många sammanhang. Ge några exempel.
I vatten ledningar och när man pumpar bil döck samt när man pratar om vädret. Då pratar man ofta om låg tryck och hög tryck.

145,Enheten 1 N/m2 har också ett annat namn. Vilket?............Som förkortas..............
Det är pascal. och det förkortas (pa)

146,En låda ligger på ett bord.Lådans botten area är 100 cm2,Lådans massa är 5 kg.

a, Hur stor kraft belastarlådan bordet?
50 N

b,Skriv upp en formel för att beräkna lådans tryck på bordsytan.
Tryck = kraften/arean

c,Hur stor blir trycket (i N/cm2) på bordsytan?
0,5 N/cm2

d,Hur stort blir trycket i pascal?
5000 pa

147,Du ska rädda en nödställd som hamnat i en isvak.Beslriv hur du ska göra.Skriv också varför man ska göra på det sättet.
Man ska ta en pine/rep sen ska man ligga på isen  och man ska ckicka pinnen till personen i isvaken och sedan drar man upp personen när man ligger ner på isen. Man gör så för att trycket minskar när man ligger på isen för då är trycket uttspritt på en större area.

148,Tina mätte tyngden av en bägare som var helt fylld med vatten.Tyngden var 6 N. Bägaren tom hade massan 0,1 kg. Hur stor volym rymde bägaren.
0,5 liter

149,En person väger 80 kg.

a,Hur stor är personens tyngd?
800 N

b,Personen står på ett par skidor på snön.Med hur stor kraft påverkar skidorna snön?
800 N

c,Hur stort blir trycket mot snön om skidorna tillsammans har arean 0,4 m2?
800/0,4=2000 pa

150,Ett bord med tre ben väger 25 kg. Undersidan på varje ben har arean 5 cm2.En låda som väger 35 kg står mitt på bordet.

a, Med hur stor kraft trycker varje ben mot golvet?
20 kg (200 N)

b,Hur stort blir trycket mot golvet från ett ben?
40 N/cm2

151,Sussie väger 60 kg. Hon har på sig skor med höga,spetsiga klackar. Aren som trycker mot golvet från varje klack är endast 1cm2.

a, hur stort blir trycket mot golvet om hela hennes tyngd vilar på de båda klackarna?
600/2=300 N

b,Sussie dansar med Anders som har vanliga lågskor.Var och en av hanns klackar har arean 40 cm2,Under dansen vilar han då och då med hela sin tyngd på klackarna. Hur mycket måste han väga om han ska utsätta parkettgolvet för lika stor påfrestning som sussie gör, när hon trampar med båda sina klackar på golvet?
2400 kg

152,Trycket under en vattenyta orsakas av det vatten som finns ovanfö.Ju djupareman kommer,desto större blir trycket.

a,Med hur mycket tryck ökar det med varje meter?
10 kpa

b,Med vilket tryck (i pascal)på verkar vattnet en dykare som befinner sig på 55 m djup?
550 000 pa

153, Trycket i en vätska beror på djupet.Vilken egenskap hos vätskan avgör hur stort trycket blir på ett visst djup?
Vätskans densitet
Filmen om Grundämnen och Atomer (Anteckningar)

Rena ämnen
Materia som består av en enda sorts molekyler.T.e.x salt är ett rentämne.

Grundämne
Ämne som inte kan delas. Det finns 100 olika Grundämnen.T.e.x vi människor är grund ämne samt Silver och Järn

Atomos
För det grekiska ordet för "de som inte kan delas"

Atom
Grundenhet som inte går att dela

Daltons model av atomen
Alla ämnen består av atomer som kan kombineras med varandra på olika sätt. Atomer av samma ämne ser exakt likadan ut. Atomer av två eller flera olika ämnen kan sättas ihop och bilda nya ämnen.

Rutherford atom model
Laddade positiva partiklar går igenom guld. Han såg också att kärnan i gludet är positivt laddad.

Bohrs Atommodel
Elektronerna snurrar runt atomens kärna.

Elektron moln är Elektroner som snurrar som moln runt atom kärnan.

Kemiska betäckningar
Kemiska ämnen betecknas med en eller två bokstäver från ämnets latinska namn.

Svavel = S (sulfur)

koppar = Cu (cuprum)

Bly = pb (plumbum)

Kemiska formler
Cu+S+O=CUSO4= koparsulfat

H =Hydrogen O = Syre

H2O =Vatten

Siffran i bokstavens nederkant visar antalet atomer i grundämnet.

H2SO4 = Svavelsyra.
RSS 2.0