no-labboratorie 25 maj 2010

först tog vi ett paper sen tejpade vi en bajs påse på ena endan sen blåste vi i andra sen var det ett lujs vi blåste på sidan och det släktes.

slutsats:
det släcks när man blåser på sidan.

prover om det finns stärkelse

Hypotes:
det finns stärkelse i alla grönsaker.

Genomförande:
Vi hämta en värme platta sen hämtade vi en bägare med vatten. sen hämtade vi fyra prov rör vi la in provrören Messmöe,potatis,äpple och mandel massa.Vi lät de koka. Och sen la vi i jod och vissa blev blå och andra inte alltså min hypotes stämde inte.

Slutsats:
Äpllet visade att de hade stärkelse och potatisen. Men messmören blev inte blå och inte mandelmassa.

Frågor av Urdjur

1, Vad lever Urdjuren av?
De lever av växter som är döda.

2,Hur andas Urdjuren?

De andas av syre

3, vad mer kan man läsa om Urdjur?
Att Urdjur är det minsta djuren i världen.

min växt

Växten är helt död så min växt har inte växt.

Övning i att designa experiment Upgift 1

1,Vad skulle de mäta?
De kommer att mäta hur hög deras gräslök blivit varje vecka.
2,Vad är det som ändras i experimentet?
hur mycket jord de lägger.
3,Vilka saker hålls lika i experimentet?
gräslöksfrön 30 ml vatten med gödningsmedel.
4,Vilken fråga får de svar på medd sitt experiment?
hur långt växterna blir.

stärkelse och jod Omar & Simon

Material
vatten,bägare,liten bägare,värmeplatta,sked,rock,jod,stärkelse.Genomförande
Vi la i vatten i en bägare sen la vi den på en värme platta och vi la in stärkelse och vi rörde om efter det la vi två droppar jod och 1 cm stärkelse. Vi kyllde den och skakade på den sen blev det blå färg. Och det här visar att vi hade stärkelse i provet.


Slutförande
Det vi har kommit fram till är att det finns stärkelsei vårat experiment.


min gräslök 4 maj 2010

Den har blivt helt platt men jag har vattnat den och jag ska se vad som händer nästa vecka.

RSS 2.0